ResolvBike E-BIKE CONTACT 400 ml

Kód: RE-1010-9
Značka: ResolvBike
249 Kč 206 Kč bez DPH
Skladem
Možnosti doručení

Čistící prostředek pro elektrické kontakty e-biků a motorů. Stačí nastříkat čištěné součástky a zbytky nečistot odstranit suchým hadříkem. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

  • ResolvBike e-bike Contact je suchý čistící prostředek pro elektronické kontakty, E-kola a elektroniku.
  • Oblasti použití: elektronická, přesná mechanika.
  • Čištění elektronických součástek a citlivých materiálů obecně: elektronické převodovky nejnovější generace, elektronika, motory.
  • Díky svému složení se produkt rychle odpaří bez zanechání olejových zbytků na ošetřených plochách.
  • Má velmi vysokou smáčecí schopnost, která umožňuje rovnoměrné a rychlé roztahování po površích, které mají být čištěny.
  • E-bike kontakt je chemicky stabilní, extrémně čistý, má nízkou hustotu.
  • Tryska umožňuje odstranění nečistot z těžce přístupných míst.
  • Nepoškozuje plastové a pryžové součástky.

Použití: v krátkých intervalech postříkejte čištěné součástky, zbytky nečistot odstraňte suchým hadříkem. Upozornění: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Tlaková nádoba. Při zahřátí může prasknout. H315 Způsobuje podráždění kůže. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobovat ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů možného vznícení. P211 Nestříkejte na otevřený plamen nebo jiný zdroj možného vznícení. P251 Nepropichujte ani nespalujte, ani po použití. P261 Vyhněte se vdechnutí aerosolu. P271 Uchovávejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. P410+P412 Chrňte před sluncem. Nevystavujte teplotě vyšší než 50°C. P501 Obal likvidujte v souladu s předpisy. Výrobce ani dovozce nenesou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku. Obsahuje: uhlovodíky, C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, ethylacetát. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
×

Splátková kalkulačka ESSOX