ResolvBike SHINE silikonový sprej 500 ml

Kód: RE-1010
Značka: ResolvBike
249 Kč 206 Kč bez DPH
Skladem
Možnosti doručení

Silikonová ochrana rámů před atmosférickými vlivy, tvoří dlouhotrvající film. Hodí se na plast, hliník, karbon i kov.

Detailní informace

Detailní popis produktu

ResolvBike Shine - silikonová ochrana rámů proti korozi způsobenou atmosférickými vlivy, tvoří ochranný, dlouho trvající film.

  • Zabraňuje poškození laku nebo lesklých, chromovaných součástek vlivem působení kyselin alkalických látek obsažených například v potu kůže.
  • Leští hliníkové díly, plast, karbon, kovový rám.
  • Částečně je vhodný také pro ochranu o-kroužků a pryžových těsnění.
  • Použití. Přípravek nastříkejte na čistý a odmaštěný povrch ze vzdálenosti cca 15-20 cm a poté otřete suchým hadříkem. Pro lepší výsledek můžete postup opakovat dvakrát.
  • Upozornění: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Tlaková nádoba. Při zahřátí může prasknout. H315 Způsobuje podráždění kůže. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobovat ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů možného vznícení. Při práci nekuřte. P211 Nestříkejte na otevřený plamen nebo jiný zdroj možného vznícení. P251 Nepropichujte ani nespalujte, ani po použití. P261 Vyhněte se vdechnutí aerosolu. P271 Uchovávejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. P410+P412 Chrňte před sluncem. Nevystavujte teplotě vyšší než 50°C. P501 Obal likvidujte v souladu s předpisy. Výrobce ani dovozce nenesou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku. Obsahuje: uhlovodíky, C6, izoalkany, <5% n-hexan, aceton.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
×

Splátková kalkulačka ESSOX